Lilia Elite lt scottish cats

gallery/incollage_20191020_222412034

lilijasidlovskaja@

gmail.com

+37067022220 (WhatsApp)vskajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjja

В питомнике есть свободные котята: девочка страйт as22 и маьчик страйт as22